Yaşam koçu, yaşam enerjimizi, pozitif-negatif alışkanlıklarımızı fark etmemizi sağlayan kişidir. Bizlerin pratik yaşamda en iyi duruma ve yapıya ulaşmamızda, ideal hedeflerimizi ve edinmek istediğimiz vizyonu gerçekleştirmemizde ve bunun sonucunda da amaçladığımız ve bize yaşanılır kılacak hayatı sürdürmemizde etkili olan araçları bulmamızı sağlayarak bizleri durağan ve pasif konular da eyleme geçmemize yardımcı olan kişi-kişilik veya unvandır.

Yaşam koçluğu pratik hayatta bir rehberdir. Edinmek istenilen pozitif yaşam örgüsüne varmak sadece profesyonel yaşam koçlarıyla birlikte yürümeniz ile mümkün olabilir.

Yaşam koçluğu çalışmalarımızda öncelikle hayatta bulunduğunuz noktayı tespit ederek, sorun ve problemlere realist gözlüklerle bakarak ulaşmak istediğiniz noktaları net bir şekilde görebilir ve belirleyebilirsiniz. Sizi heyecanlandıran, hayata bağlayan, bir vizyonunuz olur. En önemlisi de koçluk aldığınız ilk günden itibaren hedeflerinize ulaşmak için kendinizi eylem içinde bulursunuz.

Bireylerin kendi yaşamlarını analiz edip, yeniden düzenlemek konusunda alacakları özel ve mucizevî fikirler, pratik yaşamda pek çok sıkıntının ve çözümsüzmüş gibi görünen olayın anahtarı niteliğini taşır. İnsan olarak, kendi benliğimizden habersizsek, o zaman kendi, kendimize seçtiğimiz yolda körü körüne ilerlemek de bir fatalist kader anlayışı olur.

Yaşam koçunun amacı hayatı zorlaştıran etkenleri eleminize ederek, hayatı yaşanılır kılacak pozitif tepkiler üreterek yaşam skalamızı ve ivmemizi çalıştırmak olacaktır. Ayrıca yaşamımızdaki tüm sorun ve terslikler için hep bizden bağımsız kişileri suçlamaya alışığızdır. Oysa yaşam koçluğu terminolojinde değişmesini gerçekten istediğimiz yaşamımızla ilgili pek çok konunun değişim gücünü ve anahtarını içimizde taşırız.

Yaşam koçu, kendisine danışanın kişi veya kişilerin durum ve hayata duruşlarından ya da kendini ifade ettiği yöntem ve kullandığı terimlerden, çeşitli teknik ve metodolojik doktrinlerle sorunu yüz üstüne çıkarmaya çalıştığı bilinçaltından çıkartarak, çözüm üreteceği ve gerçeği gösteren bilinç üstüne çıkarmaya çalışır.

Yaşam Koçluğu kısaca kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dâhilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, interaktif bir süreçtir.

Yaşam koçu; sizi hızlı ve etkili bir şekilde hedeflerinize ulaştırmaya odaklanır. Yaşam koçu, size tavsiyede bulunmaz, herhangi bir düşünceyi ya da eylemi empoze etmez.  Koçluk süreci içinde kişi kendi için en sağlıklı olanı ve kendisini en mutlu, huzurlu kılacak olanı bulur. Koçluğun tedavi etmek gibi bir fonksiyonu yoktur, geliştirici, uygulamacı ve pragmatiktir.

Yaşam Koçluğu, kişinin yaşamındaki engellerin ya da zorlukların ne olabileceğini keşfetmek ile başlar. Kişinin içinde bulunduğu anı fark etmesi yani, neler olduğunu incelemesi ve değerlendirmesiyle ilişkilidir. İnsanın içinde bulunduğu andan başlayarak, geçmişi, geleceği ve bu günü ile bir bütün haline gelmesini, yaşamının her alanında, iş, okul veya özel yaşamında ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda bir yaşam sürmesini, insan ilişkilerini istekleri doğrultusunda şekillendirmesini sağlayabilen bir meslektir.

Yaşam koçluğu ile bireylerin çevreleriyle uyumları güçlenir, sınırlarını belirlerler, ertelemeyi bırakıp harekete geçmeyi öğrenirler. Güçlü yönlerini ve kaynaklarını keşfeder ve onları etkin bir biçimde kullanırlar. Hayattan aldıkları tat artar. Vizyonlarını ve misyonlarını belirler ve hedeflerine bu doğrultuda odaklanırlar. Özdeğer ve özgüven geliştirirler. Özel yaşam ile profesyonel yaşamları arasında denge kurarlar. Yaşamınız sahip olduğunuz en değerli hazineniz.